ASIN-möten

Här kan du hitta arbetsgruppens protokoll och minnesanteckningar för tidigare år. Möten hålls i regel två gånger varje år. Du hittar även protokoll från direktörsmöten.

För att se mötesanteckningar och arbetsdokument måste du logga in.

Dokument

Logga in för att se alla dokument kopplade till sidan.

Logga in