Finland 2016

Den nordiska studiestödskonferensen 2016 ägde rum den 8-10 juni 2016 i Helsingfors, Finland. Konferensen behandlade bland annat ämnet studiestöd som inkomst.