Samverkan mellan nordiska studiestöds-myndigheter

Välkommen! Du har nu kommit till vår mötesplats för samverkan kring studiestödet i Norden. Vi som leder och organiserar detta samarbete är en arbetsgrupp som kallar oss ASIN (Arbetsgruppen för studiestöd i Norden). Här ingår representanter från studiestödsmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Åland och Grönland.

På den här webbportalen hittar du arbetsgruppens och myndigheternas egna utredningar, deras statistik över studiestödet, olika regelöversikter, mötes- och konferensinformation och kontaktinformation. Det är också här du anmäler dig till våra konferenser.

Vår samverkansplattform innebär en mötes- och konferensyta där du som är medlem kan dela och arbeta med dokument och information. För att komma åt vårt arbetsmaterial krävs det att du har en inloggning. När materialet är klart publiceras det här så att alla kan ta del av det.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar på info@studiestodinorden.org.

Om arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN)

Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN) ska stödja ett nära samarbete mellan de statliga myndigheterna som ansvarar administrationen av studiestöd i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Läs mer om arbetsgruppens målsättning och arbetsformer i dokumentet nedan.

Dokument

Samverkan mellan nordiska studiestödsmyndigheter

ASIN – bakgrund, målsättning och nuvarande arbetsformer