Regelöversikter

I ett internationellt perspektiv finns det många likheter mellan studiestöden i de nordiska länderna. Samtidigt skiljer sig de nordiska studiestöden åt på ganska många punkter. Här hittar du jämförelser av reglerna för studiestöd i de olika nordiska länderna.

Reglerna presenteras som översiktliga jämförelser mellan de nordiska länderna. Regelöversikterna uppdateras i mars det år konferensen hålls.