Statistik

Här presenteras statistik om studiestöd i Norden. Statistiken är sammanställd av de nordiska studiestödsmyndigheterna. I vänstermenyn hittar du bland annat statistik om

•    hur många personer som studerar med studiestöd i de olika nordiska länderna,
•    hur många som studerar med sitt eget lands studiestöd i ett annat nordiskt land,
•    hur många utländska medborgare som har studiestöd i de nordiska länderna,
•    studiestödsbeloppen i respektive land, och
•    hur stora studieskulder låntagarna har.