Utlandsstuderande med studiestöd

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) som studerar med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2013/14–2017/181,2
Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, school years 2013/14–2017/18

¹ Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga.

² Från och med läsåret 2015/16 har Sverige ändrat klassificeringen av språkstuderandes utbildningsnivå. Tidigare klassificerades samtliga som eftergymnasiala, men från och med den 1 juli 2015 bedöms utbildningsnivån utifrån kursens innehåll. Det har medfört en minskning av utlandsstuderande med studiestöd på eftergymnasial nivå.

 

Antal utlandsstuderande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) som bedriver studier mot utländsk examen (free-movers) med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2013/14–2017/18
Number of free mover students in post-secondary education receiving student aid for studies abroad, school years 2013/14–2017/18

Dokument

Antal utlandsstuderande med studiestöd

Nordisk statistik om studerande utomlands 2017/18

Studerande i utlandet