Nordiskt studerandeutbyte

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) med studiestöd för studier utomlands, fördelat på studier i ett annat nordiskt land och länder utom Norden, läsåret 2017/18¹
Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, by studies in Nordic countries and outside Nordic countries, school year 2017/18

 ¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga.

 

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) i nordiska länder med studiestöd för studier utomlands, antal utresande och antal inresande nordiska studerande, läsåret 2017/18 ¹
Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2017/18

¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga. Det innebär också att antalet inresande är för lågt för övriga nordiska länder eftersom studerande med danskt respektive isländskt studiestöd saknas.

Antal utresande respektive inresande examensstuderande (free-movers) som studerar i andra nordiska länder med portabelt studiestöd, läsåret 2017/18
Number of students receiving student aid for studies abroad, free mover students in post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2017/18


Dokument

Nordiskt studerandeutbyte

Nordisk statistik om studerandeutbyte i Norden 2017/18