Studielån och studieskulder

Genomsnittlig studieskuld (samtliga låntagare), euro, 2011-2016
Average debt, all borrowers, euro, 2011–2016

 

Genomsnittlig studieskuld för nyutexaminerade högskolestuderande, euro, 2011-2016
Average debt at start of repayment, euro, 2011–2016

 

Dokument

Studielån och studieskulder

Nordisk statistik om studielån och studieskulder