Studielån och studieskulder

Genomsnittlig studieskuld (samtliga låntagare), euro, 2012-2017
Average debt, all borrowers, euro, 2012–2017

 

Genomsnittlig studieskuld för nyutexaminerade högskolestuderande, euro, 2012-2017
Average debt at start of repayment, euro, 2012–2017

 

Dokument

Studielån och studieskulder

Nordisk statistik om studielån och studieskulder