Danmark/Færøerne 2008

Nordisk Studiestøttekonference.
Færøerne 10-13 juni 2008.

Dokument

Færøerne 2008

ASIN och EU – 2008

Nøgletal – Tabell gjennomstrømning mai 08

Fra Danmark – Hvilke elementer i lovgivningen om studiestøtte understøtter en hurtig studiegennemførelse samt en tidlig studiestart

Fra Norge – Færøyene 2008 Nordisk rapport gjennomstørømining

Fra Sverige – Nordiskt möte juni 2008

Fra Island – Regler som undersøtter en hurtig studiegennemstrømning 2008-2009

Fra Finland – Norge materiaali

Elementer uden for studiestøttelovgivningen til understøttelse af en hurtig studiegennemførelse samt en tidlig studiestart

Den nordiske rapport om hurtig gennemstrømning

Oversigt Norden og EU

Siden sidst – Norges oplæg

Siden sidst – Ålands oplæg

Siden sidst – Færøernes oplæg

Siden sidst – Danmarks oplæg 1

Siden sidst – Danmarks oplæg 1

Siden sidst – Sveriges årsrapport 2007

Siden sidst – Sveriges oplæg

Siden sidst – Islands oplæg

Den nordiske undersøgelse – præsentation af de nationale undersøgelser

Den nordiske undersøgelse – præsentation af den færøske undersøgelse

Den nordiske undersøgelse – præsentation af den finske undersøgelse

Den nordiske undersøgelse – præsentation af den islandske undersøgelse

Den nordiske undersøgelse – præsentation af den danske undersøgelse

Den nordiske undersøgelse – præsentation af den norske undersøgelse samt power points fra perspektiverne i forbindelse med den nordiske undersøgelse

Digitalisering – introduktion til digitalisering

Digitalisering – præsentation af Norges digitaliseringsoplæg

Digitalisering – præsentation af Islands digitaliseringsoplæg

Digitalisering – om digitalisering i Sverige

Digitalisering – om e-plattformen