Sverige 2014

Den Nordiska studiestödskonferensen 2014 anordnades på Villa Brevik på Lidingö i Stockholm den 1-3 juni. Temat för konferensen var studier och studiestöd i Europa.