Utredningar och dokument

De nordiska studiestödsmyndigheterna samarbetar sedan många år. Samarbetet sker bland annat i form av studiestödskonferenser och genom en arbetsgrupp, den så kallade ASIN-gruppen (Arbetsgruppen för studiestöd i Norden). Det finns många studiestödsfrågor som är intressanta för alla de nordiska länderna. Här presenteras några utredningar och underlag om studiestöd som har tagits fram gemensamt av de nordiska studiestödsmyndigheterna.